ขณะนี้เวลา :

ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน Winamp-SHOUTcast-DSP-Plugin


ขั้นตอนการเตรียมการ :: ก่อนอื่นท่านจะต้องเตรียมอุปกรณ์ Hardware/Software ดังต่อไปนี้

• เครื่องคอมพิวเตอร์ : อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการแปลงสัญญาณเสียงและส่งขึ้นไปที่ Multimedia Streaming Server
• สเปคขั้นต่ำ CPU : Intel Pentium Core2 Duo
• RAM : 1GB.
• OS : Windows XP (Original)
• อุปกรณ์เพิ่มเติม : Sound Card , Microphone , Mixer สำหรับปรับแต่งสัญญาณเสียงจาก Microphone
• Modem แบบ ADSL Modem Router (1Mbps - 6Mbps)

บัญชีใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต::

• สำหรับเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ความเร็วขั้นต่ำ 1Mbps สำหรับการถ่ายทอดเสียงที่มีความละเอียดต่ำกว่า 32kbps
• หากความละเอียด สูงกว่านี้ ขอแนะนำให้ท่านใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตแบบ ADSL ที่มีความเร็วสูงตั้งแต่ 1Mbps ขึ้นไป

โปรแกรมที่จำเป็นต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน::

• โปรแกรม Winamp (โปรแกรมสำหรับเปิดเพลง) ที่ได้ Download ไว้แล้ว
• SHOUTcast DSP Plug-in (สำหรับแปลงสัญญาณเสียงและส่งไปที่ Server) ที่ได้ Download ไว้แล้ว หรือ ดาวน์โหลด ที่นี่
• หมายเลข Server IP , Server Port และ Password สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับ Multimedia Streaming Server ซึ่งทางทีมงานของ ptk-planet.com จะจัดส่งให้ท่านทางอีเมล์ หลังจากที่ท่านได้ทำการกรอกใบสมัครใช้บริการ และชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการติดตั้งและใช้งาน::

• 1. หลังจากที่ท่านได้ทำการ Download และ Install โปรแกรม Winamp และ SHOUTcast DSP Plug-in เรียบร้อยแล้ว (ขั้นตอนการ Install โปรแกรมเหมือนกับโปรแกรมโดยทั่วไป จึงไม่ขออธิบายในที่นี้) ให้เปิดโปรแกรม Winamp โดยดับเบิ้ลคลิกที่ icon    ที่อยู่บนหน้าจอ Desktop จะพบกับหน้าจอดังต่อไปนี้ (รูปแบบอาจแตกต่างกับตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับ Version และ Skin ของโปรแกรม Winamp)
• 2. คลิกที่เมนู Options --> Preferences• 3. จะพบกับหน้าต่าง Winamp Preferences ให้ท่านคลิกเลือกคำสั่ง DSP/Effect ในหน้าต่างด้านซ้าย จากนั้นคลิกเลือก Nullsoft SHOUTcast Source DSP V.1.9.0 ในหน้าต่างด้านขวา ดังภาพต่อไปนี้• 4. โปรแกรม Winamp จะทำการเปิดหน้าต่าง SHOUTcast Source ขึ้นมาใหม่ ให้ท่านคลิกเลือกที่แท็ป Output

• ในช่อง Address ให้ท่านกรอก หมายเลข IP หรือ URL (ที่ได้รับจากทางทีมงาน)
• ในช่อง Port ให้ท่านกรอก หมายเลข Port (ที่ได้รับจากทางทีมงาน)
• ในช่อง Password ให้ท่านกรอก รหัสผ่าน สำหรับเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับ Multimedia Streaming Server• 5. จากนั้นให้ท่านคลิกที่แท็ป Encoder

• ในช่อง Encoder Type ให้ท่านเลือก MP3 Encoder
• ในช่อง Encoder Setting ให้ท่านเลือก ความละเอียดของเสียง (Bitrate), ความถี่ (Khz) และระบบเสียง (Mono/Strereo)


หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือก ความละเอียดของเสียง (Bitrate), ความถี่ (Khz) และระบบเสียง (Mono/Strereo) ได้ในจุดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน Streaming สัญญาณได้ดีที่สุด


• 6. จากนั้นให้ท่านคลิกเลือกที่แท็ป Input

• ในช่อง Input Device ให้ท่านเลือก Soundcard Input
• ในช่อง Input Setting ให้ท่านปล่อยไว้โดยใช้ค่า Default ของโปรแกรม
• ในช่อง Mic Input ให้ท่านคลิกเลือก Microphone หรือ Line In ในกรณีที่ Microphone ผ่าน Mixer มาเรียบร้อยแล้ว หรือ เชื่อมสัญาณ จากสถานีวิทยุหลัก• 7. ให้ท่านคลิกกลับมาที่แท็ป Output อีกครั้ง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Connect เพื่อเริ่มต้นออกอากาศ

• โปรแกรม จะทำการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับ Multimedia Streaming Server ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านสามารถเชื่อมต่อกับ Multimedia Streaming Server ได้เรียบร้อยแล้วจะสัญเกตุเห็นว่าตรงบริเวณ Status จะมีตัวเลขวิ่ง ดังภาพ


หมายเหตุ: หากพบปัญหาในการเชื่อมต่อ กรุณาตรวจสอบ IP Address, หมายเลข Port และ Password อีกครั้ง หากยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อได้ กรุณาติดต่อฝ่ายช่างเทคนิค Tel. 08-6158-2323 (K. boss)


• 8. หลังจากที่ท่านสามารถเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับ Multimedia Streaming Server ได้เรียบร้อยแล้ว (ตามขั้นตอนที่ 7) ให้ท่านปิดหน้าต่าง SHOUTcast Source และกลับมาที่หน้าต่างหลักของโปรแกรม Winamp เพื่อทำการเปิดเพลง หรือ Sport โฆษณา ที่ท่านได้จัดเตรียมเอาไว้แล้ว• 9. ในกรณีที่ท่านต้องการพูดออกอากาศ ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


• 1.คลิกที่ Icon SHOUTcast ซึ่งอยู่ตาง Taskbar ด้านล่าง-ขวามือ ขอจอภาพ จะพบกับหน้าต่าง SHOUTcast Source
• 2.คลิกเลือกที่แท็ป Input
• 3.คลิกปุ่ม Push to Talk ค้างไว้ในขณะที่พูด เสียงเพลงจะเบาลง หากต้องการพูดต่อเนื่องให้คลิกที่ปุ่ม Lock


หมายเหตุ: ท่านสามารถปรับแต่ง Soundcard Mixer ได้ในขณะที่พูด โดยเลื่อนแถบ Slide ตรง Music Level , BG Music Level , Mic Level และ Fade Time


• 10. วิธีการรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์


• ผู้ฟัง สามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ ได้ 4 ช่องทางดังต่อไปนี้ ( xxxx คือหมายเลข IP, pppp คือหมายเลข PORT )


• 1. ผ่านโปรแกรม Winamp : (URL) http://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp
• 2. ผ่านโปรแกรม Windows Media Player :(URL) mms://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp
• 3. เข้าฟังผ่านทางเว็บไซต์: (URL) http://www.ptk-planet.com/ok-radio
• 4. เข้าฟังที่เว็บไซต์ของท่านเอง (ต้องมีเว็บไซต์และโดเมนเนม): http://www.yourdomain.com/radio.html


• โดยท่านจะต้องนำ HTML CODE นี้ไปใส่ไว้ในหน้า radio.html หรือ หน้าอื่นๆ ที่ท่านต้องการ ด้วย


อย่าลืมแก้ไข CODE ตรง <PARAM NAME="URL" VALUE="http://xxx.xxx.xxx.xxx:pppp"> เป็น หมายเลข IP และ หมายเลข PORT ที่เราส่งไปให้ตัวอย่างการแสดงผลบนหน้าเว็บ